Tábory 2016

Tak se sešel rok s rokem a my tu máme nové termíny letních příměstských táborů s koňmi. 

1) 4. - 8. července 2016 - pouze JEZDCI

2) 11. - 15. července 2016

3) 1. - 5. srpna 2016

4) 8. - 12. srpna 2016

Cena: 3500

Níže je přihláška, prohlášení o bezinfekčnosti, seznam věcí s sebou na tábor a obecné informace pro rodiče. 

Na všechny děti se moc těšíme. :)

_____________________________________________________________________________________________

Přihláška na letní příměstský tábor s koňmi

 

Jméno a příjmení dítěte: ...........................................…...........………………………………………...

Datum narození…………………..….…...……………………………………………………………..

RČ .....…..……...………….….........….....ZP……………………………...............................................

Adresa bydliště : ..........................………....….......................................................................................

PSČ ……………..………....………………………………………………………………………........

Jméno/příjmení matky : ................…………………………..…................……….............................

Mobil ...........................……......……………………………………………………………………….

Email : ……………………………………….…..…………………………………………………….

Zaměstnavatel…………………………………………………….…....................................................

Jméno/příjmení otce : ................……………......................................……….....................................

Mobil ...............…………….....………………………………………………………………………..

Email : ……………………………………….…..……………………………………………………

Zaměstnavatel……………………………………..…………………………………………………..

 ……………………………………………………………….…………………………………………

jiné kontakty na zákonné zástupce (v průběhu akce)

Dítě je (zakroužkujte): JEZDEC začátečník / středně pokročilý/ pokročilý

Pokud dosud dítě nejezdilo v stáji Aneta, jezdilo v jiné stáji, nebo bylo ve stáji Aneta pouze jedenkrát, napište, prosím, jaké jsou jeho dosavadní zkušenosti s koňmi a s ježděním na nich.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

CENA: 3 500 Kč, platba při příjezdu   

           

______________________________________________________________________________________________ 

Všeobecné podmínky

Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů na akci nenastoupí nebo jej předčasně ukončí, bude mu vrácena pouze poměrná část k datu ukončení za ubytování a stravování. Všechna odhlášení dítěte z akce musí mít písemnou formu. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat náhradu za úmyslně poškozené věcí během akce.

 

Upozornění

Svým podpisem stvrzuji závazné přihlášení svého dítěte na akci a zároveň souhlasím s podmínkami, za jakých se akce uskuteční. Jsem srozuměn a souhlasím s tím, že moje dítě se může vyskytovat na fotografiích z aktivit na letní akci a některé z nich mohou být umístěny na webových stránkách. Vyzvednout dítě z akce mohou pouze výše uvedení zákonní zástupci, nebo rodiči pověřená osoba.

 

datum : ……………………………

 

 

…………………………………..………….… ...............………...........................

razítko organizace, která poukaz hradí podpis rodičů

______________________________________________________________________________________________

Prohlášení o bezinfekčnosti

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________

Datum narození: __________________ Zdrav. pojišťovna: __________________________________

Bydliště: __________________________________________________________________________

PSČ: ___________________________ Tel. kontakt: _______________________________________

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař ani okresní hygienik nenařídil dítěti karanténní opatření, a není mi též známo, že dítě v uplynulých třech týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. V běžném denním režimu dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teploty, nevolnost apod.) a je schopno zúčastnit se letního příměstského tábora

od _______________ do _______________ .

Dítě má tyto zdravotní omezení: ______________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Dítě užívá tyto léky: ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

U svého dítěte chci upozornit na: ______________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Jsem si vědom(a) právních následků, které by vznikly v případě nepravdivých údajů v tomto prohlášení.

V ________________

Podpis zákonných zástupců dne, kdy dítě odjíždí na letní tábor ______________________________

Toto prohlášení odevzdá účastník tábora spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny při nástupu na tábor.

______________________________________________________________________________________________

Seznam doporučeného vybavení na tábor s koňmi

 

S sebou: spací pytel, baterka,plastová láhev na pití, pytelna špinavé prádlo, fotokopie kartičky zdravotní pojišťovny

 

Vybavení na sebe: pláštěnka, ponožky, trička, mikina, tepláková souprava,

kalhoty, kraťasy, bunda, tílko, spodní prádlo v dostatečném množství, pyžamo, plavky, pokrývka hlavy (proti slunci), gumové holínky, botasky, boty k bazénu

 

Výbava na ježdění: helma – povinná (možno zapůjčit ve stáji), rajtky nebo pohodlné kalhoty na ježdění, vesta nebo páteřák (pokud dítě má), boty na ježdění (botasky nebo jezdecké boty)

 

Hygienické vybavení:mýdlo, šampon, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, ručník, opalovací krém, sluneční brýle

 

Další vybavení:kniha, tužka, blok, popř. hudební nástroj (flétna, rolničky, dřívka …)

 

Důležité:

Děti se většinu času budou pohybovat ve stáji a venku s koňmi v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv.

Nedoporučujeme brát si na tábor cennosti (bižuterie, elektronika, mobilní telefony apod.)

Provozovatel tábora neručí za jejich případné poškození a ztráty.

______________________________________________________________________________________________

 

Obecné informace pro rodiče

 

Pořadatel akce: Aneta Řezáčová Chladová, Žežice 19, 261 01, Příbram, IČ: 76269795

 

2. Oficiální stránky: http://www.anetakone.cz

 

3. ADRESA: Aneta Řezáčová Chladová, jméno dítěte, Žežice 19,  PSČ 261 01 Hlavní vedoucí: Aneta Řezáčová Chladová, tel.: 728207804, anetka.chladova@seznam.com

 

4. PŘÍJEZD: 07.00 – 09.00 hod., individuální doprava

 

5. ODVOZ: 16:00 – 18:30 hod., posledního dne pobytu, individuální doprava.

 

6. UBYTOVÁNÍ: nejmenší děti mají vlastní pokoj ve zděné budově, větší děti jsou ubytovány v karavanu v areálu.

 

7. CENA zahrnuje celodenní stravu  5x denně a pití po celý den

 

 

 

Termín/cena - Koňský tábor v Žežicích

 

- pro děti 4-18 let  (počet 4-letých dětí je omezen na čtyři v každém turnuse)

 

Všem dětem 4-18 let koňský tábor 2016 umožní:

 

  • Zábavu u koní, ježdění a také trochu práce, koně si zamilujete.
  • Dobrodružství, fůru legrace, koupání v bazénu, táboráky, výlety za poznáním
  • Pohodový tábor bez nudy, spoustu nových kamarádů a vždy nějaká překvapení.
  • Naučíte se ovládat koně v kroku a klusu, zvládnete správný a bezpečný sed.
  • Důležité je naučit se jak koně zastavit a na škodu není ani cvičení rovnováhy formou jezdeckých her.
  • Farma má koně vhodné pro ježdění dětí
  • Poznáte práci s koňmi (hřebelcování, čištění kopyt, sedlání, ošetřování a krmení)
  • Kovbojské prázdniny jsou určeny všem, kteří chtějí s ježděním na koni začít, zkusit si, jaký je pohled na svět ze sedla koně, případně se v ježdění zdokonalit a zároveň nepřijít o klasický letní tábor.

 

Koňská akce - program

 

Dětem se věnují cvičitelé, výcvik v sedle koně je vždy jedna hodina dopoledne (výcvik) a 2 hodiny odpoledne (vyjížďka). Zbytek času pomohou ve stáji, kde se za provozu budou učit čistit, osedlat a nauzdit koně. Seznámí se s bezpečným pobýváním ve stáji a při zacházení s koňmi. Předáme jim základní znalosti jezdců ohledně krmení, ošetřování a fyziologie koní.

 

Program bude řízen dle připraveného plánu. Teprve bezpečné zvládnutí  určité dovednosti umožní přikročit ke zkoušení další. Děti zvládají výcvik zpravidla mnohem rychleji než dospělí.

 

Koňský tábor má vyvážený poměr zábavy s koňmi a klasického táborového programu. Sportovní vyžití, aktivity, celotáborová hra.

 

Jsme úzce specializovaný koňský tábor, můžeme navodit příjemné dojmy všem obdivovatelům koní a prověřit jejich skutečnou potřebu se koním dále věnovat.

 

Ochranná helma

 

Pro výcvik na koních zapůjčíme každému dítěti jezdeckou helmu, na celý výcvik stojí její zapůjčení 50 Kč. Případně si děti mohou vzít na koňský tábor vlastní jezdecké vybavení (jezdecká helma – jiná není přípustná, ochranná vesta atp.).