Dětské tábory 2015

Termíny táborů na rok 2015:

1.-5. července 1. turnus JEZDCI
6.-10. července 2.turnus DĚTI
3.-7. srpna 3. turnus DĚTI
10.-14. srpna 4. turnus DĚTI

 

 

 

 

cena: 3500 Kč

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÝDENNÍ AKCI U KONÍ

 

 

jméno a příjmení : ...........................................…...........……………………………………….......…….....................……...........

 

datum narození…………………..….…...………………RČ .....…..……...………….….........….....ZP……………………………...

 

adresa bydliště : ..........................………....…...........................................................PSČ ……………..………....………………

 

jméno/příjmení matky : ................…………………………..…................………............mobil ...........................……......………

 

email : ……………………………………….…..………………zaměstnavatel…………………………………………………….…...

 

jméno/příjmení otce : ................……………......................................………............mobil ...............…………….....……………

 

email : ……………………………………….…..………………zaměstnavatel……………………………………..…………………..

 

…………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………..

jiné kontakty na zákonné zástupce (v průběhu akce)

 

 

Dítě je (zakroužkujte): JEZDEC  začátečník / pokročilý

 

Způsob platby (zakroužkujte): hotově při příjezdu, CENA: 3 500 Kč

 

Všeobecné podmínky:

Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů na akci nenastoupí nebo jej předčasně ukončí, bude mu vrácena pouze

poměrná část k datu ukončení za ubytování a stravování. Všechna odhlášení dítěte z akce musí mít písemnou

formu. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat náhradu za úmyslně poškozené věci během akce.

 

Upozornění:

Svým podpisem stvrzuji závazné přihlášení svého dítěte na akci a zároveň souhlasím s podmínkami, za jakých

se akce uskuteční. Jsem srozuměn a souhlasím s tím, že moje dítě se může vyskytovat na fotografiích z aktivity

na letní akci a některé z nich mohou být umístěny na webových stránkách. Vyzvednout dítě

z akce mohou pouze výše uvedení zákonní zástupci.

 

datum : ……………………………

 

 

…………………………………..………….… ...............………...........................

razítko organizace, která poukaz hradí podpis rodičů

 

Pořadatel akce: Aneta Chladová, Žežice 19, 261 01, Příbram, IČ: 76269795

2. Oficiální stránky: http://www.anetakone.cz

3. ADRESA: Aneta Chladová, jméno dítěte, Žežice 19,  PSČ 261 01 Hlavní vedoucí: Aneta Chladová, tel.: 728207804, anetka.chladova@seznam.com

4. PŘÍJEZD: 07.00 – 09.00 hod., individuální doprava

5. ODVOZ: 16:00 – 18:30 hod., posledního dne pobytu, individuální doprava.

6. UBYTOVÁNÍ: nejmenší děti mají vlastní pokoj ve zděné budově, větší děti jsou ubytovány v karavanu v areálu.

7. CENA zahrnuje celodenní stravu  5x denně a pití po celý den

 

 

 

 

 

 

Termín/cena - Koňský tábor v Žežicích

- pro děti 4-18 let  (počet 4-letých dětí je omezen na čtyři v každém turnuse)

Všem dětem 4-18 let koňský tábor 2015 umožní:

 • Zábavu u koní, ježdění a také trochu práce, koně si zamilujete.
 • Dobrodružství, fůru legrace, koupání v bazénu, táboráky, výlety za poznáním
 • Pohodový tábor bez nudy, spoustu nových kamarádů a vždy nějaká překvapení.
 • Naučíte se ovládat koně v kroku a klusu, zvládnete správný a bezpečný sed.
 • Důležité je naučit se jak koně zastavit a na škodu není ani cvičení rovnováhy formou jezdeckých her.
 • Farma má koně vhodné pro ježdění dětí
 • Poznáte práci s koňmi (hřebelcování, čištění kopyt, sedlání, ošetřování a krmení)
 • Kovbojské prázdniny jsou určeny všem, kteří chtějí s ježděním na koni začít, zkusit si, jaký je pohled na svět ze sedla koně, případně se v ježdění zdokonalit a zároveň nepřijít o klasický letní tábor.

Koňská akce - program

Dětem se věnují cvičitelé, výcvik v sedle koně je vždy jedna hodina dopoledne (výcvik) a 2 hodiny odpoledne (vyjížďka). Zbytek času pomohou ve stáji, kde se za provozu budou učit čistit, osedlat a nauzdit koně. Seznámí se s bezpečným pobýváním ve stáji a při zacházení s koňmi. Předáme jim základní znalosti jezdců ohledně krmení, ošetřování a fyziologie koní.

Program bude řízen dle připraveného plánu. Teprve bezpečné zvládnutí  určité dovednosti umožní přikročit ke zkoušení další. Děti zvládají výcvik zpravidla mnohem rychleji než dospělí.

Koňský tábor má vyvážený poměr zábavy s koňmi a klasického táborového programu. Sportovní vyžití, aktivity, celotáborová hra.

Jsme úzce specializovaný koňský tábor, můžeme navodit příjemné dojmy všem obdivovatelům koní a prověřit jejich skutečnou potřebu se koním dále věnovat.

Ochranná helma

Pro výcvik na koních zapůjčíme každému dítěti jezdeckou helmu, na celý výcvik stojí její zapůjčení 50 Kč. Případně si děti mohou vzít na koňský tábor vlastní jezdecké vybavení (jezdecká helma – jiná není přípustná, ochranná vesta atp.).

Vybavení pro výcvik

 • dobrá pláštěnka
 • přiléhavé kalhoty nebo tepláky
 • jezdecké boty nebo stačí obyčejné holínky